Działalność szkoleniowa


Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych.

Zobacz


Akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zobacz

 

Wpis do Rejestru Usług Rozwojowych PARP.

Zobacz   

 

Certyfikat ISO.

Zobacz

Polecamy