Bilans 2013 dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych

Program:

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
 1. Wybrane aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji non-profit.
  • metodologia wyodrębniania poszczególnych rodzajów działalności (działalność statutowa, gospodarcza, dotowana)
  • metodologia wyodrębniania poszczególnych rodzajów działalności dla celów: rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • wyodrębnienie kosztów działalności (bezpośrednich i pośrednich) dla potrzeb: rachunkowości, odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, podatku, rozliczania dotacji i dofinansowania.
 2. Księgi rachunkowe jako podstawa do sporządzania sprawozdania finansowego.
 3. Procedury sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego.
 4. Specyfika i układ jednostkowych sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych
  • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą
   organizacji pożytku publicznego
 5. Pytanie i odpowiedzi

Zeznanie podatkowe CIT za 2013 rok

 1. Roczne zeznanie podatkowe CIT-8 - wybrane zagadnienia:
  • metodologia sporządzania zeznania podatkowego (przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodu, zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, strata podatkowa, korekty zeznań podatkowych)
  • "przeznaczenie" a "wydatkowanie" dochodów
  • deklarowanie zwolnienia "dochodów" wydatkowanych w szczególności na: nabycie środków trwałych służących działalności statutowej lub gospodarczej, spłata zobowiązań dotyczących działalności gospodarczej, spłatę pożyczek lub kredytów zaciągniętych dla finansowania działalności statutowej lub gospodarczej
  • problematyka przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu zastosowania warunkowych zwolnień podatkowych, wydatkowania dochodów na cele inne niż w zwolnieniu.
 2. Praktyczne sporządzanie rocznego zeznania podatkowego - studia przypadków:
  • prowadzenie wyłącznie działalności statutowej
  • prowadzenie działalności statutowej i dotowanej
  • prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej
  • prowadzenie działalności statutowej, gospodarczej i dotowanej
 3. Pytania i odpowiedzi

Miejsce i termin:

Suwałki, 13 styczeń 2014 r. (poniedziałek), godz. 9.00, sala SKwP, ul. Utrata 2B


Wykładowcy:

Jan Mroczkowski - doświadczony wykładowca, dyrektor w firmie audytorskiej

Odpłatność:

 • 220 zł od członków wspierających, którzy uregulowali składkę członkowską za 2013 r. 
 • 240 zł od pozostałych jednostek gospodarczych

W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, materiały szkoleniowe , notes, długopis, kawę, herbatę, ciasteczka, lunch, zaświadczenie.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy nadsyłać na adres biura w trybie pilnym, faxem 087 565 33 44 lub e-mailem .

Polecamy