Zmiany w programie Płatnik 9.01.001 - warsztaty

Zmiany w działaniu programu PŁATNIK w wersji 9.01.001 mają w znacznej mierze ograniczyć wpływ do ZUS dokumentów z błędami poprzez rozbudowane mechanizmy weryfikacji już na etapie samego programu. Powstanie możliwość wprowadzenia komunikacji dwustronnej programu z ZUS

 

Przewidywany program warsztatów:


 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013r., poz. 1101) obowiązuje od 1 listopada br
 2. Nowe funkcje PROGRAMU Płatnik.
  • Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych
  • Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA
  • Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA
  • Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe w ZUS DRA
  • Przekazywanie tylko pozycji raportów zmienionych w kompletach korygujących
  • Informowanie płatnika o konieczności wyrejestrowania członków rodziny
  • Warunkowe przekazanie dokumentów z istotnymi błędami
 3. Aktualizacji danych płatnika i ubezpieczonych danymi z ZUS
  • nowa kartoteka płatnika i ubezpieczonego (Po aktualizacji danych płatnika i ubezpieczonych danymi z ZUS, kartoteki płatnika i ubezpieczonych otrzymają status Potwierdzona w ZUS i będą zablokowane do ręcznej edycji. Wszelkie zmiany w danych płatnika i ubezpieczonego będą możliwe jedynie poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu zmieniającego te dane, natomiast zmiana w programie będzie widoczna po pobraniu aktualizacji danych z ZUS)
 4. Szczegółowa weryfikacja dokumentów przekazywanych do ZUS.

Miejsce i termin:

Suwałki, ul. Utrata 2B,

-  29 stycznia 2014 r. godz. 10.00

 

Odpłatność:

 • 180 zł od członków wspierających, którzy uregulowali składkę członkowską za 2013 r. 
 • 200 zł od pozostałych jednostek gospodarczych

W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, materiały szkoleniowe , notes, długopis, kawę, herbatę, ciasteczka, lunch, zaświadczenie.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy nadsyłać na adres biura w trybie pilnym, faxem 087 565 33 44 lub e-mailem .

 


Polecamy