astow

AUGUSTÓW

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Krystyna Żdanuk

  • Telefon służbowy: 087 643 20 48
  • Telefon prywatny: 087 643 67 63

Z-ca Prezesa: Alicja Kondracka

Sekretarz: Ewa Świderska

Skarbnik: Edyta Pieńkowska

Członek Zarządu: Iwona Moczulska

Spotkania dyskusyjne odbywają się w ostatni czwartek danego miesiąca o godz. 13.00 w Restauracji „ALBATROS" w Augustowie, ul. Mostowa 3.

Polecamy