Członkostwo w SKwP

Warunki członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce:

1. członkowie zwyczajni:

  • wypełnienie i dostarczenie do Oddziału Okręgowego deklaracji przystąpienia członka zwyczajnego (Pobierz) oraz ankiety (Pobierz ),
  • 1 zł wpisowego i 20 zł składki rocznej.
Ankieta aktualizacyjna (Pobierz )

2. członkowie wspierający:

  • wypełnienie i dostarczenie  do Oddziału Okręgowego 2 egzemplarzy deklaracji przystąpienie członka wspierającego (Pobierz ),
  • 300 zł składki rocznej.

 

Wpłat można dokonać na konto bankowe: 

 Banku Zachodniego BZ WBK S.A. 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806.    

Polecamy