elk

EŁK

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Anna Bednarowicz tel. 508-265-425

Z-ca Prezesa: Cezary Sobotkiewicz

Członek Zarządu: Iwona Hołubowicz

 

Spotkania dyskusyjne odbywają się w ostatnią środę danego miesiąca o godz. 16.30 w małej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Polecamy