Etyka zawodu

W czerwcu 2007 r. Krajowy Zjazd Delegatów SKwP zaakceptował „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości” .

Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem powinna zapoznać się z Kodeksem i postępować zgodnie z jego zasadami.

Zachęcamy do wpisywania się na listę Sygnatariuszy Kodeksu. W tym celu należy złożyć do Zarządu Głównego SKwP za pośrednictwem Oddziału Okręgowego odpowiednie oświadczenie:

Po zarejestrowaniu oświadczenia składający je stanie się Sygnatariuszem Kodeksu. Uzyskuje się wówczas prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości” będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.

Więcej informacji na stronie Zarządu Głównego SKwP www.skwp.pl

Polecamy