Kursy

Zgłoszenia można nadsyłać : faxem: 087 565-33-44, pocztą na adres Biura SKwP: ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki, pocztą elektroniczną: szkolenia@suwalki.skwp.pl

Osoby zgłoszone zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Polecamy