Kursy Umiejętności Zawodowej

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWEJ NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "BON NA SZKOLENIE":

SUWAŁKI - www.bonnaszkolenie.pl

1. I stopień Kurs dla kandydatów dla Księgowego


TRWAJĄCY: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=210558&preview=1

2. II stopień Specjalista ds.rachunkowości

TRWAJĄCY: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=210563&preview=1

 NOWY: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=328732&preview=1


3. Specjalista ds.Kadr

TRWAJĄCY: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=210553&preview=1

NOWY: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=328788&preview=1


4. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI (KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH)


5. III stopień Główny Księgowy


TRWAJĄCY: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=225326&preview=1

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KLAUZULE RODO

 

Polecamy