MS Excel - arkusz kalkulacyjny dla średniozaawansowanych

Program (24 h):

 1. Arkusz kalkulacyjny - przeznaczenie i możliwość wykorzystania w pracy.
 2. Praca z jednym i wieloma plikami.
 3. Formatowanie i modyfikacja arkusza.
 4. Zasady adresowania komórek i pisania formuł.
 5. Niektóre funkcje matematyczne i trygonometryczne, logiczne i statystyczne.
 6. Drukowanie.
 7. Tworzenie wykresów.
 8. Bazy danych w Excelu - podstawy.
 9. Analiza danych za pomocą sum pośrednich.
 10. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych - podstawy.
 11. Makropolecenia - automatyzacja pracy w Excelu.

 


 

Miejsce realizacji szkolenia: sala komputerowa SKwP O/O w Suwałkach, ul. Utrata 2B

Odpłatność:  550 zł

Zgłoszenia na kurs prosimy nadsyłać na adres biura faxem 087 565 33 44 lub e-mailem szkolenia@suwalki.skwp.pl

KLAUZULA RODO

Polecamy