PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI, KADR I PŁAC

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach biurowych, wymagających znajomości elementów księgowości oraz kadr i płac.

 

Kurs adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym lub średnim, zamierzających zajmować się profesjonalnie prowadzeniem podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.
Uczestnikami szkolenia mogą być, zarówno osoby mające doświadczenie księgowe jak i osoby rozpoczynające  pracę w tym zakresie, ale mające podstawową wiedzę ekonomiczną.

 

Program kursu:

  1. Organizacja pracy biura – 16 h
  2. Kadry i Płace – 16 h
  3. Podstawy księgowości – 24 h

 
 

Razem:      56 godzin
zajęć wykładowo - dydaktycznych
(w tym 2 godz. egzaminu)


Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom  wiadomości  z przedmiotu objętego programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Egzamin składać się będzie z części testowej oraz części praktycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny będzie podstawą do uzyskania  zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

 

 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi  980 złW ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata.

Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

ZGŁOSZENIE


Polecamy