Pisz

SUWAŁKI

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Agata Wojcieszek Olszewska tel.  501 628 047

Z-ca Prezesa: Jolanta Krysiak

Z-ca Prezesa: Małgorzata SokołowskaSpotkania dyskusyjne odbywają się w drugi czwartek danego miesiąca o godz. 16.00 w BASZTA "CAFE" w Piszu

 

Polecamy