Rachunkowosc_budżetowa

 

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami i aktualnymi zagadnieniami rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych oraz uzyskanie praktycznej umiejętności obsługi finansowo księgowych programów komputerowych

 

Program:

  Moduł I - Rachunkowość finansowa jednostek budżetowych - 40 godzin lekcyjnych
  Moduł II - Sprawozdawczość budżetowa - 16 godzin lekcyjnych
  Moduł III - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 8 godzin lekcyjnych


 Wykładowcy: specjaliści zagadnień rachunkowości budżetowej oraz problemów podatkowych

Odpłatność:

  Odpłatność za kurs wynosi 1450 zł, w ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe.

  Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata.

   

Zgłoszenia na kurs prosimy nadsyłać na adres biura faxem 087 565 33 44 lub e-mailem szkolenia@suwalki.skwp.pl

 ZGŁOSZENIE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

KLAUZULA RODO 

 

Polecamy