Suwałki

SUWAŁKI

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Ewa Żegaczewska

Z-ca Prezesa: Marcin Osiecki

Sekretarz: Ewelina Krajewska

Skarbnik: Marta Prawda

Członek Zarządu: Dorota Ołów

 

Spotkania dyskusyjne odbywają się w ostatni czwartek danego miesiąca o godz. 15.15 w sali wykładowej SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B

Polecamy