Szkolenia organizowane przez SKwP O/O w Suwałkach 2019

Szkolenia 2019

2018.02.14

1.      Akcja Bilans 2018

·         08.01.2019 r. Moduł I Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia (I dzień szkolenia). Wykładowca Pani Ewa Stolarczyk. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B.

·         09.01.2019 r. Moduł II Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (II dzień szkolenia). Wykładowca Pani Ewa Stolarczyk. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B.

·         23.01.2019 r. Moduł III Rachunkowe zamknięcie roku dla jednostek zobligowanych do badania sprawozdania finansowego (III dzień szkolenia). Wykładowca Justyna Beata Zakrzewska. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B.

PROGRAM  SZKOLENIA

2.      "Normy prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw i odpoczynków kierowców a rozliczanie czasu pracy kierowców" - 10.01.2019. Wykładowca - Pan Wiaczesław Kuźma. Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B.   - ODWOŁANE !

 

PROGRAM  SZKOLENIA

 

3.      ,,Zmiany w prawie pracy w 2019 roku" - 11.01.2019 r. Szkolenie poprowadzi Pan Wiaczesław Kuźma. Odbędzie się ono w sali wykładowej SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B. 

PROGRAM  SZKOLENIA

 

4.      Zamknięcie roku 2018 w podmiotach leczniczych”, - 08.01.2019 r. Szkolenie poprowadzi Pani Beata Kropiewnicka. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej SKwP O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B.  

 PROGRAM  SZKOLENIA

 

5.      „Zamknięcie roku dla jednostek budżetowych” - 17.01.2019 r.  Wykładowca - Danuta Kubylis. Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/O w Suwałkach, ul. Utrata 2 B.

 PROGRAM  SZKOLENIA

 

6. ,,Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2018 rok”  - 18.01.2019r.  Wykładowca -Pani Danuta Kubylis. Miejsce szkolenia: - Hotel Rydzewski w Ełku, ul. Armii Krajowej 32 w godzinach 9.00 – 15.00 (8 godzin szkoleniowych).

PROGRAM SZKOLENIA 

7. Akcja Bilans 2018 - Ełk

·       22.01.2019 r.  Moduł I Podatek od towarów i usług (VAT) – wybrane zagadnienia (I dzień szkolenia)Wykładowca Pani Ewa Stolarczyk. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Rydzewski w Ełku, ul. Armii Krajowej 32( sala wykładowa), szkolenie prowadzone będzie w trybie jednodniowym (8 godzin szkoleniowych) tj.  9.00 – 15.00. - ODWOŁANE !

·       23.01.2019 r. Moduł II Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (II dzień szkolenia). Wykładowca Pani Ewa Stolarczyk. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Rydzewski w Ełku, ul. Armii Krajowej 32 (sala wykładowa), szkolenie prowadzone będzie w trybie jednodniowym (8 godzin szkoleniowych) tj.  9.00 – 15.00. - ODWOŁANE !

·       28.01.2019 r. Moduł III Rachunkowe zamknięcie roku dla jednostek zobligowanych do badania sprawozdania finansowego (III dzień szkolenia). Wykładowca Justyna Beata Zakrzewska. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Rydzewski w Ełku, ul. Armii Krajowej 32(sala wykładowa), szkolenie prowadzone będzie w trybie jednodniowym (8 godzin szkoleniowych) tj.  9.00 – 15.00. - ODWOŁANE !

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa

 Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów

Klauzula informacyjna do celów marketingowych

Klauzula informacyjna do celów wysyłki Newslettera

 

 

 

 

Polecamy