Wyniki egzaminów


 

Wyniki egzaminu na Kursie Specjalista ds. kadr przeprowadzonego w dniu 07.07.2019 r.

 

 

165/S/2019 – 97 pkt – bardzo dobry

166/S/2019 – 82 pkt – dobry

167/S/2019 – 87 pkt – dobry

168/S/2019 – 100 pkt  – celujący

169/S/2019 – 83 pkt – dobry

170/S/2019 – 100 pkt – celujący

171/S/2019 – 100 pkt – celujący

172/S/2019 – 100 pkt – celujący

173/S/2019 – 96 pkt – bardzo dobry

174/S/2019 – 100 pkt – celujący

175/S/2019 – 100 pkt – celujący

176/S/2019 – 100 pkt – celujący

177/S/2019 – 100 pkt – celujący

178/S/2019 – 94 pkt – bardzo dobry

179/S/2019 – 97 pkt – bardzo dobry

180/S/2019 – 100 pkt – celujący

181/S/2019 – 100 pkt – celujący

182/S/2019 – 100 pkt – celujący

183/S/2019 – 100 pkt  – celujący

184/S/2019 – 89 pkt – dobry

185/S/2019 – 98 pkt – bardzo dobry

186/S/2019 – 92 pkt – bardzo dobry

187/S/2019 – 100 pkt – celujący

188/S/2019 – 100 pkt – celujący

189/S/2019 – 86 pkt – dobry

190/S/2019 – 97 pkt – bardzo dobry

191/S/2019 – 100 pkt – celujący

192/S/2019 – 100 pkt – celujący

193/S/2019 – 98 pkt – bardzo dobry

194/S/2019 – 100 pkt – celujący

195/S/2019 – 97 pkt – bardzo dobry

196/S/2019 – 97 pkt – bardzo dobry
Wyniki egzaminu na Kursie dla kandydatów na księgowego przeprowadzonego w dniu 06.07.2019 r.

 

116/S/2019 – 116 pkt – bardzo dobry

117/S/2019 – 114 pkt – bardzo dobry

118/S/2019 – 116 pkt - bardzo dobry

119/S/2019 – 116 pkt - bardzo dobry

120/S/2019 – 115 pkt - bardzo dobry

121/S/2019 – 114 pkt - bardzo dobry

122/S/2019 – 119 pkt - bardzo dobry

123/S/2019 – 91 pkt - dostateczny

124/S/2019 – 98 pkt - dobry

125/S/2019 – 115 pkt - bardzo dobry

126/S/2019 – 115 pkt - bardzo dobry

127/S/2019 – 118 pkt - bardzo dobry

128/S/2019 – 119 pkt - bardzo dobry

129/S/2019 – 114 pkt - bardzo dobry

130/S/2019 – 119 pkt - bardzo dobry

131/S/2019 – 119 pkt - bardzo dobry

132/S/2019 – 103 pkt - dobry

133/S/2019 – 106 pkt - dobry

134/S/2019 – 114 pkt - bardzo dobry 

 
Wyniki egzaminu na Kursie Specjalista ds. rachunkowości przeprowadzonego
w dniu 07.07.2019 r.

 


Uzyskanie powyżej 108 punktów jest równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu SKwP

 

135/S/2019 - 116 pkt - dopuszczający

136/S/2019 - 145 pkt - dobry

137/S/2019 - 157 pkt - dobry

138/S/2019 - 163 pkt - bardzo dobry

139/S/2019 - 144 pkt - dobry

140/S/2019 - 136 pkt - dostateczny

141/S/2019 - 143 pkt - dostateczny

142/S/2019 - 133 pkt - dostateczny

143/S/2019 - 124 pkt - dopuszczający

144/S/2019 - 171 pkt - bardzo dobry

145/S/2019 - 142 pkt - dostateczny

146/S/2019 - 158 pkt - dobry

147/S/2019 - 113 pkt - dopuszczający

148/S/2019 - 146 pkt - dobry

149/S/2019 - 121 pkt - dostateczny

150/S/2019 - 161 pkt - dobry

151/S/2019 - 149 pkt - dobry

154/S/2019 - 114 pkt - dopuszczający

157/S/2019 - 143 pkt - dostateczny

158/S/2019 - 152 pkt - dobry

160/S/2019 - 157 pkt - dobry

161/S/2019 - 151 pkt - dobry

162/S/2019 - 122 pkt - dostateczny

163/S/2019 - 145 pkt - dobry

164/S/2019 - 145 pkt - dobry 

 

 

 

 

Polecamy