search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.01.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
Jednodniowy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 05 stycznia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • 15 stycznia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • 26 stycznia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • 06 lutego 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • 22 lutego 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • 29 lutego 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • 06 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT oraz VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych, aspektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi przed WSA, NSA oraz TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego.

OPIS

To już pewne. Od 1 lipca 2024 roku wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie obowiązkowe. Do czasu wejścia w życie obowiązkowego KSeF podatnicy oraz biura rachunkowe powinni przygotować się zarówno pod względem technicznym, jak również merytorycznym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

CEL

Celem szkolenia jest zapewnienie Państwu przystępnej i uporządkowanej wiedzy na temat zasad funkcjonowania Krajowego Systemy e-Faktur oraz działań, które muszą podjąć podatnicy oraz biura rachunkowe, aby wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF.

W trakcie szkolenia zostaną wskazane czynności, które powinni podjąć podatnicy oraz biura rachunkowe w celu uniknięcia błędów związanych z wdrożeniem obligatoryjnego KSeF.

PROGRAM

 1. KSeF i faktura ustrukturyzowana – zagadnienia ogólne.
 2. Czy wszyscy podatnicy będą zmuszeni do wystawiania e-faktur?
  • Katalog podmiotów objętych obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
  • Katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 3. Czy każda sprzedaż będzie objęta obowiązkiem wystawienia e-faktury?
  • Katalog transakcji podlegających udokumentowaniu fakturą ustrukturyzowaną.
  • Katalog transakcji zwolnionych z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 4. Proces wystawiania faktury ustrukturyzowanej.
 5. Numer KSeF i jego znaczenie dla faktury ustrukturyzowanej.
 6. Zasady udostępniania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych.
  • Czy status podatnika VAT (czynny/zwolniony) na wpływ na zasady udostępniania i otrzymywania e-faktur?
  • Czy fakturę ustrukturyzowaną można udostępnić poza KSeF (np. wysłać jako załącznik do maila)?
 7. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
 8. Noty korygujące – zasady funkcjonowania od 1.07.2024 r.
 9. Nadawanie uprawnień do KSeF – kogo i w jaki sposób powinien upoważnić podatnik?
 10. ZAW-FA – jak wypełnić oraz gdzie i kiedy złożyć?
 11. Darmowe i komercyjne formy dostępu do KSeF.
 12. Do kiedy można wystawiać paragony z NIP (jako faktury do 450 zł)?
 13. Faktury VAT RR a KSeF.
 14. Awarie i przerwy w działaniu KSeF.
 15. Sankcje za błędy w wystawianiu faktur ustrukturyzowanych.
 16. Nowe zasady korekty VAT in minus.
 17. Mechanizm podzielonej płatności a KSeF.
 18. Nowe zasady oznaczania płatności za faktury ustrukturyzowane.
 19. Jakie czynności powinien podjąć PODATNIK w celu przygotowania się do wejścia w życie obligatoryjnego KSeF?
  • Na co zwrócić uwagę weryfikując proces wystawiania faktur?
  • Kogo podatnik powinien upoważnić do korzystania z KSeF?
  • Jak dostosować postanowienia umów z kontrahentami, aby wystawienie/otrzymanie faktur ustrukturyzowanych nie było źródłem problemów w rozliczeniach pomiędzy kontrahentami?
 20. Obowiązki BIURA RACHUNKOWEGO w zakresie KSeF.
  • Jakie czynności powinno podjąć biuro rachunkowe przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF?
  • Jaki zakres uprawnień powinno uzyskać biuro rachunkowe do kont KSeF swoich klientów?
  • Na co zwrócić uwagę dostosowując umowę z klientem na okoliczność wejścia w życie obligatoryjnego KSeF?

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330 zł - od osoby
 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą składką za ostatnie dwa lata

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO