search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
Jednodniowy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 15 grudnia 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

 1. Analiza kosztów uzyskania przychodów zamykanego roku podatkowego w celu optymalizacji rozliczeń 2023 roku.
 2. Podział rocznych przychodów na zyski kapitałowe i przychody z innych źródeł oraz przypisanie im właściwych kosztów poniesionych w trakcie roku podatkowego.
 3. Koszty podatkowe na przełomie roku, korekty kosztów.
 4. Ulga na złe długi a zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych.
 5. NKUP-y w ujęciu podatkowym – różne przyczyny wyłączenia wydatków firmowych z KUP (zapłata gotówką, białą lista, art. 16 ustawy o CIT, nieprawidłowe udokumentowanie zakupu usług itp.)
 6. Zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych w CIT i PIT
 7. Koszty finansowania dłużnego po zmianach – odsetki, kredyty, leasingi, limit w kosztach.
 8. Problematyczne „koszty podatkowe” w CIT Estońskim (wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, ukryte zyski, reprezentacja, darowizny, jakich wydatków należy unikać?)
 9. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT - jak je rozliczyć by zmniejszyć podstawę opodatkowania za 2023 rok?
 • Ogólna zasada: wydatek najpierw w kosztach, później dodatkowo odliczany od podstawy opodatkowania.
 • Ulga na ekspansję czyli dodatkowe odliczenie do 1 miliona złotych na wydatki reklamowe.
 • Udział w targach, delegacje, wyżywienie
 • Reklama w mediach, eventy, konferencje, ulotki broszury,
 • Koszty pracowników przygotowujących ofertę dla klientów
 • Koszty budowy strony internetowej, jej aktualizacja, zdjęcia, usługi zewnętrzne
 • Ulga na odliczenie kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia produktu na rynek
 • Ulga na kulturę, sport, szkolnictwo
 • Jak bezpiecznie skorzystać z ulgi na sport?
 • Sponsoring właściwy czy darowizna?
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Współpraca z instytucjami kultury
 • Kontrowersje dotyczące wsparcia klubów sportowych.
 • Ulga na robotyzację (zakup np. urządzeń – 150 % wydatku w kosztach)
 • Zasady rozliczenia nowych ulg i sytuacje szczególne.
 • ULGA BADAWCZO-ROZWOJOWA w rozliczeniu 2023 r.
 • Istota ulgi – ten sam wydatek 2-krotnie wpływa na podstawę opodatkowania (tzw. „2-krotność kosztu w KUP”)
 • Ulga B-R w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, IT, technologicznej, tekstylnej, okołomotoryzacyjnej, rodzinne firmy, zdrowa żywność, nowe produkty na rynku, poprawianie właściwości swoich produktów, materiały budowlane, opracowywanie prototypów i testowanie rozwiązań)
 • Jak dokumentować prace B-R?
 • Szczegółowa analiza tzw. „kosztów kwalifikowanych” (pensje, surowce, materiały, odpisy od ST, leasing urządzeń, współpraca z uczelniami, NCBR)
 • Praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia CIT-BR i PIT-BR
 1. Bieżące orzecznictwo
 2. Pytania i odpowiedzi

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO