search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04, 05, 11 i 12 października 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Seminarium
Tryb:
Popołudniowy
Opłata:
880,- zł od osoby
800,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za ostatnie dwa lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 04, 05, 11 i 12 października 2023 r od godz. 16.30 do 19.45 - szkolenie czterodniowe
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

PROGRAM

 • Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
 • Definicja podatnika i działalności gospodarczej
 • Czynności podlegające opodatkowaniu.
 • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  • dostawa towarów,
  • świadczenie usług,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
  • eksport i import towarów
  • import usług.
 • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
 • Wyłączenia ze zwolnienia
 • Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników.
 • Podatek należny Obowiązek podatkowy.
  • terminy powstania obowiązku podatkowego.
   • transakcje krajowe
   • transakcje międzynarodowe
  • rozliczenie metodą kasową.
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
  • korekty podatku należnego
 • Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
 • Stawki podatku VAT
 • Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT.
 • Podatek naliczony.
 • podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
 • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
 • zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
 • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
 • rozliczanie pojazdu samochodowego
 • korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa..
 • faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
 • Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
 • Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
 • Proporcja
 • Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur – zagrożenia w biurze rachunkowym
  • rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  • faktury zaliczkowe
  • terminy wystawiania faktur.
  • faktury i noty korygujące.
  • anulowanie faktury.
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
  • istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
 • księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
 • Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
  • co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.
   • paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.
   • jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;
   • handel metalami a oznaczenia;
   • nieruchomości;
   • usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.
   • usługi transportowe i gospodarka magazynowa.
 • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 • oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
 • Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
  • noty korygujące a system KSeF
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 880 zł - brutto od osoby
 • 800 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą składką za ostatnie dwa lata

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr  14 1090 2590 0000 0001 3079 5806 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO