Miasto:
Suwałki
Miejsce:
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór- luty 2021
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1150,- zł od osoby
1035,- zł Cena dla członków SKwP z opłacona składką za 2 ostatnie lata
Raty:
390,- zł I rata ,
390,- zł II rata,
370,- zł III rata,
Zapisz się

Cel

Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach biurowych, wymagających znajomości elementów księgowości oraz kadr i płac

Program:

Organizacja pracy biura – 16 godzin lekcyjnych
Kadry i Płace – 16 godzin lekcyjnych
Podstawy księgowości – 24 godziny lekcyjne
Egzamin - 2 godziny lekcyjne

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Kurs adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym lub średnim, zamierzających zajmować się profesjonalnie prowadzeniem podatkowej księgi przychodów
i rozchodów. Uczestnikami szkolenia mogą być, zarówno osoby mające doświadczenie księgowe jak i osoby rozpoczynające pracę w tym zakresie, ale mające podstawową wiedzę ekonomiczną.

Sposób i forma zaliczenia

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Egzamin składać się będzie z części testowej oraz części praktycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny będzie podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017