Miasto:
Suwałki
Miejsce:
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór- listopad 2020
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1450,- zł od osoby
1305,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 ostatnie lata
Raty:
490,- zł I rata,
490,- zł II rata,
470,- zł III rata,
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości budżetowej (kod zawodu 241103). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, , tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w "Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości"

Program:

Moduł I - Rachunkowość finansowa jednostek budżetowych - 32 godzin lekcyjnych
Moduł II - Sprawozdawczość budżetowa - 16 godzin lekcyjnych
Moduł III - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego - 16 godzin lekcyjnych
Egzamin - 2 godziny lekcyjne

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowe (potwierdzone świadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora), uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodu.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017