Miasto:
Suwałki
Miejsce:
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór - sierpień 2021
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1800,- zł od osoby
1620,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 ostatnie lata
1500,- zł Kurs On-line
Raty:
600,- zł I rata,
600,- zł II rata,
600,- zł III rata,
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości budżetowej (kod zawodu 241103). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, , tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w "Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości"

Program:

Moduł I - Rachunkowość finansowa jednostek budżetowych - 32 godzin lekcyjnych
Moduł II - Sprawozdawczość budżetowa - 16 godzin lekcyjnych
Moduł III - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego - 16 godzin lekcyjnych
Egzamin - 2 godziny lekcyjne

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowe (potwierdzone świadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora), uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodu.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017