Miasto:
Suwałki
Miejsce:
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
Termin rozpoczęcia:
listopad 2020
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1550,- zł od osoby
1317.50,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za dwa ostatnie lata - kurs stacjonarny
1320,- zł Cena kursu on-line
1122,- zł Cena dla członkówSKwP z opłaconą składką za dwa ostatnie lata - kurs on-line
Raty:
775,- zł I rata ,
775,- zł II rata,
Zapisz się

Cel

Najważniejszym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Program:

Prawo pracy - 24 godziny lekcyjne
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS - 16 godziny lekcyjne
Płace - 12 godziny lekcyjne
Program Płatnik - 12 godziny lekcyjne
Egzamin - 2 godziny lekcyjne

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia. 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017