search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
Jednodniowy
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 20 grudnia 2023 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Łukasz Pietruk radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych s. c., członek OIRP w Warszawie, nadzoruje obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy, reprezentuje klientów w procesach cywilnych, autor wielu publikacji w zakresie prawa, realizował projekty m.in. dla branży: teleinformatycznej, bankowej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, medycznej, przemysłowej, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, umiejętność przekazania trudnej wiedzy prawniczej i wytłumaczenia przepisów prawa przystępnym językiem z licznymi przykładami praktycznymi

PROGRAM

 1. Podstawowe regulacje w zakresie legalizacji pobytu i pracy.
 2. Dokumenty związane z legalizacją
 3. Dokumentacja pracownicza dla obcokrajowców
 4. Zezwolenie na pobyt i pracę – dokumenty kadrowe
 5. Obowiązki pracodawców wynikające z zatrudniania i zwalniania cudzoziemców
 6. Powiadomienie do PUP i UW
 7. Ważność dokumentacji
 8. Możliwość podejmowania pracy przez cudzoziemców bez dodatkowej dokumentacji.
 9. Uproszczone procedury związane z obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 10. Test rynku pracy jako element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
 11. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
 12. Zezwolenia na pracę sezonową typu S
 13. Ruch bezwizowy
 14. Zezwolenia na pobyt czasowy, „karty pobytu”
 15. Możliwe działania do podjęcia przez pracodawcę w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 16. Specustawa wojenna – zatrudnienie obywateli Ukrainy
 17. Zatrudnienie na podstawie specustawy – sposób wdrażania i warunki legalności
 18. Zatrudnianie za powiadomieniem
 19. Zmiana warunków zatrudnienia w kontekście nowego powiadomienia

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 350 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 380 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO