search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
Jednodniowy
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 lata

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 11 grudnia 2023 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Łukasz Pietruk radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych s. c., członek OIRP w Warszawie, nadzoruje obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy, reprezentuje klientów w procesach cywilnych, autor wielu publikacji w zakresie prawa, realizował projekty m.in. dla branży: teleinformatycznej, bankowej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, medycznej, przemysłowej, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, umiejętność przekazania trudnej wiedzy prawniczej i wytłumaczenia przepisów prawa przystępnym językiem z licznymi przykładami praktycznymi

PROGRAM

 • Wprowadzenie – czyli dlaczego temat będzie omawiany z minimum teorii i z naciskiem na praktykę.
 • Korzystanie z uprawnień przewidzianych w kodeksie pracy przez pracownika okiem praktyka
  • ograniczenia dla pracodawców
  • zakres ochrony pracownika
  • nowy rodzaj pozwu pracowniczego
 • Zmiany w zakresie treści umowy o pracę, dlaczego wciąż tak wiele błędów jest popełnianych?
  • praktyczne problemy z podawaniem dodatkowych informacji
  • co w sytuacji nieuwzględnienia wymogów – sankcyjność zaniechania
 • Pułapka w zakresie nawiązania stosunku pracy, jak w nią nie wpaść?
 • Dwa etaty – dlaczego kodeksowa regulacja nie wytrzymuje konfrontacji z praktyką?
 • Umowa na okres próbny, dlaczego tak niechętnie pracodawcy korzystają z nowych rozwiązań?
  • czym różni się taka umowa od poprzednich umów na okres próbny?
  • klauzula automatycznego przedłużenia umowy
  • powiązanie długości okresu próbnego z zatrudnieniem po okresie próbnym – praca na przykładach.
 • Wypowiadanie umów o pracę
  • wypowiadanie umów na czas określony
  • wypowiadanie umów na okres próby
  • dodatkowe uprawnienia pracowników zatrudnionych na czas określony, co jest istotne a co jest w praktyce wydmuszką?
 • Nowe wnioski pracownicze – wyzwanie dla pracodawcy
  • wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
  • wniosek o elastyczną organizację pracę
  • standardowe błędy popełniane przez pracodawców
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, czyli jak sobie radzić ze współczesną broszurką?
 • W których miejscach informacji pracodawcy robią błędy?
  • zakres informacji
  • forma przekazania informacji
 • Postać elektroniczna podczas porozumiewania się z pracownikiem
 • Identyfikacja nadawcy/adresata
 • Sfera dowodowa
 • Archiwizacja
 • Przerwy w czasie pracy – praktyczne zagadnienia
 • Dodatkowe dni wolne od pracy
 • Zwolnienie od pracy – ujęcie wyłącznie praktyczne, z minimum teorii.
 • Urlop opiekuńczy – ujęcie wyłącznie praktyczne, z minimum teorii.
 • Zmiany w zakresie urlopów
  • urlop rodzicielski
  • urlop ojcowski
  • urlop wychowawczy
  • urlop macierzyński
 • Regulacje w zakresie szkoleń pracowniczych
 • Praca zdalna
  • Regulamin, na co trzeba zwrócić uwagę?
  • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna
  • Jak właściwie rozpocząć pracę zdalną i dlaczego to takie ważne?
  • Grupy (osoby) uprzywilejowane – jak ma postępować pracodawca?
  • Zwroty kosztów i ekwiwalent – zasady ustalania.
  • Inne praktyczne zagadnienia
 • Kontrola trzeźwości pracownika
  • Zasady wprowadzania
  • Zasady przeprowadzania
  • Dokumentacja w firmie
  • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy
 • Pytania i dyskusja

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 350 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 380 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO