Miasto:
Ełk
Miejsce:
Hotel Rydzewski
Armii Krajowej 32
19-300 Ełk
Termin rozpoczęcia:
29.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
Jednodniowy
Opłata:
330,- zł od osoby
297,- zł Cena dla członków SKwP z opłacona składką za dwa lata

Prowadzący

Ewa Stolarczyk

Program:

 1. Nowa matryca stawek VAT
 2. Nomenklatura scalona (kody CN) i PKWIU 2015
 3. Obniżenie i podwyższenie stawek VAT na wybrane towary/usługi
 4. WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa
  • zakres przedmiotowy
  • procedura występowania o WIS
  • moc „ochronna” WIS
 5. Zmiany w VAT dotyczące importu towarów
 6. Nowe zasady rozliczania VAT importowego w deklaracji zgodnie z art.33a ustawy
 7. Zmiany dotyczące miejsca świadczenia w przypadku transakcji łańcuchowych
 8. Zmiany dotyczące magazynu konsygnacyjnego w VAT (call-of stock)
 9. Nowe warunki materialne zastosowanie stawki VAT 0% w transakcjach WDT
 10. Zmiany dotyczące białek listy podatników VAT
  • wydłużenie terminu na złożenie ZAW-NR
  • jednokrotność zawiadomienia
  • zawiadomienie do US płacącego
  • biała lista a płatność mechanizmem podzielonej płatności
  • zapłata dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów,
  • zapłata dotycząca faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.
 11. Połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT
 12. Moment wejścia regulacji w życie dla wszystkich czynnych podatników VAT
 13. Nowe dane podawane przez sprzedawcę i nabywcę dla poszczególnych transakcji
 14. Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 15. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w nowym pliku JPK VAT, z uwzględnieniem zmian z dnia 1 kwietnia 2020 r.
 16. Obowiązkowe oznaczenia GTU dla sprzedaży towarów i świadczenia usług
 17. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja,
 18. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
 19. Istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża.
 20. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 21. Nowe pola w deklaracji VAT.
 22. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
  • autokorekta JPK VAT.
  • korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
  • zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianie wynikającej zTarczy Antykryzysowej
  • odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 23. Korekta deklaracji i JPK VAT po zmianie przepisów, dotycząca okresu sprzed zmiany przepisów
 24. Skutki podatkowe i bilansowe otrzymania wsparcia z Tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Termin zgłoszeń:

21.09.2020 r.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017