Magazyn księgowo-podatkowy

system teleinformatyczny

Centralny system kadrowy wspomoże małych pracodawców

Najpóźniej do 23.01.2026 r. minister ds. pracy ma udostępnić narzędzie informatyczne do zawierania umów: o pracę, zlecenia i uaktywniających.

czytaj więcej
PPK

Autozapis do PPK już w marcu

Wszystkie deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, które uczestnicy złożą przed 28.02.2023 r., przestaną być skuteczne od 1.03.2023 r.

czytaj więcej
materiał został przygotowany we współpracy z miesięcznikiem Rachunkowość - pismem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

SKwP w liczbach

23523
doskonalących kwalifikacje
16832
przygotowujących się do zawodu księgowego
46601
uczestniczących w odczytach, seminariach, konferencjach
27409
liczba członków stowarzyszenia
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO