search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Warunki członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce:

1. członkowie zwyczajni:

  • wypełnienie i dostarczenie do Oddziału Okręgowego deklaracji przystąpienia członka zwyczajnego oraz ankiety,
  • 20 zł wpisowego i 48 zł składki rocznej.

2. członkowie wspierający:

  • wypełnienie i dostarczenie do Oddziału Okręgowego 2 egzemplarzy deklaracji przystąpienie członka wspierającego,
  • 300 zł składki rocznej.

Wpłat można dokonać na konto bankowe:

Banku Zachodniego Santander Bank Polska S.A. 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO