search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Oddział Okręgowy  w Suwałkach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został utworzony w roku 1987 z inicjatywy osób z terenu wówczas istniejącego województwa suwalskiego, związanych z zawodem księgowego.

W jego skład wchodzą  Oddziały Terenowe z Augustowa, Ełku, Giżycka i Suwałk oraz utworzony w roku 2010  Oddział w Piszu.

Oddział Okręgowy SkwP w Suwałkach zrzesza ponad 500 członków zwyczajnych, osób fizycznych oraz 60 instytucji, firm, przedsiębiorstw będących wspierającymi członkami Oddziału Okręgowego w Suwałkach..

Na ostatnim XXII Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w miesiącu czerwcu 2019 r. został przyznany po raz pierwszy tytuł Honorowego Członka SKwP osobie z naszego Oddziału, bardzo zasłużonej, długoletniej działaczce, jednej z założycielek naszego Oddziału, koleżance Bronisławie Żerko.

Podstawową działalnością Oddziału Okręgowego w Suwałkach jest realizowana przez Ośrodek Szkoleniowy, wpisany do ewidencji szkół niepublicznych,  działalność edukacyjno-szkoleniowa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz  prawa pracy czy ochrony danych osobowych, realizowana w formie konferencji, szkoleń ale także kursów umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zawodu księgowego lub pokrewnych oraz ich doskonalenia.

Oddział Okręgowy SkwP w Suwałkach posiada  Certyfikat ISO 9001 na usługę szkoleniową. Siedziba Oddziału Okręgowego mieści się we własnym lokalu, gdzie są trzy sale szkoleniowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i stanowiska komputerowe przystosowane do praktycznej nauki na kursach.

 

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO