SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP NA LATA 2019-2022

Prezes
Kamińska Teresa

V-ce Prezes
Żegaczewska Ewa

Sekretarz
Litwiejko Paweł

Skarbnik
Żdanuk Krystyna

Członek Prezydium
Prawda Marta

Członek
Stelmach Ewa

Członek
Kisielewska Irena

Członek
Ołów Dorota

Członek
Kondracka Alicja

Członek
Bednarowicz Anna

Członek
Wojcieszek Olszewska Agata

Członek
Rejnart Agnieszka

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP

NA LATA  2019-2022

Przewodnicząca
Saweljew Barbara

Z-ca Przewodniczącej
Mikucka Danuta

Członek
Wasilewska Teresa

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO   ODDZIAŁU  OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP NA LATA  2019-2022

Przewodniczący
Sobotkiewicz Cezary

Członek
Bezdziecka Dorota

Członek
Nideraus Teresa

LISTA DELEGATÓW NA XXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SKwP

Kamińska Teresa

Kisielewska Irena

Żegaczewska Ewa

Oddział w Augustowie:
Prezes: Krystyna Żdanuk

Telefon służbowy: 087 643 20 48
Telefon prywatny: 605 563 400

Oddział w Ełku:
Prezes: Anna Bednarowicz: 508 265 425

Oddział w Giżycku:
Prezes: Agnieszka Rejnart

Oddział w Suwałkach:
Prezes: Ewa Żegaczewska

Oddział w Piszu:
Prezes: Agata Wojcieszek-Olszewska: 501 628 047

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO