SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP NA LATA 2023-2026

Prezes
Ewa Agnieszka Żegaczewska

V-ce Prezes
Ewa Świderska

Sekretarz
Ewelina Krajewska

Skarbnik
Marta Prawda

Członek
Paweł Littwiejko

Członek
Bednarowicz Anna

Członek
Monika Dębek

Członek
Teresa Kamińska

Członek
Danuta Mikucka

Członek
Teresa Nideraus

Członek
Małgorzata Sokołowska

Członek
Krystyna Żdanuk

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP

NA LATA  2023-2026

Przewodnicząca
Saweljew Barbara

Z-ca Przewodniczącej

Członek

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO   ODDZIAŁU  OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP NA LATA  2019-2022

Przewodniczący
Sobotkiewicz Cezary

Członek

Członek

LISTA DELEGATÓW NA XXII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SKwP

Kamińska Teresa

Żegaczewska Ewa

 

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO