search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07, 15,16 grudnia 2020
Typ:
Seminarium
Tryb:
Jednodniowy
Opłata:
900,- zł od osoby

Koszt szkolenia wraz z materiałami:

300 zł za każdy dzień.

Można uczestniczyć w jednym, dwóch lub trzech dniach szkoleniowych.

Szkolenie będzie realizowane w godzinach 9.00 - 17.00 (8 godzin każdego dnia)

Tematy, które będą realizowane w poszczególnych dniach:

  1. 7 grudnia 2020 r. Moduł 5 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego – wykładowca -  Monika Iwaniec
  2. 15 grudnia 2020 r. Moduł 27 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne – wykładowca Beata Zakrzewska
  3. 16 grudnia 2020 r. Moduł 28 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym -  wykładowca Beata Zakrzewska
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO