search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Proponujemy pracę w rozwiniętej, stabilnej firmie. Firma Chata – Żukowski, Puchalski, Żynda Sp. J. istnieje od 1990 roku i jest znana z rzetelności i profesjonalizmu w dziedzinie handlu detalicznego jak i hurtowego materiałami budowlanymi i wykończenia wnętrz. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia około 50 osób. Posiada prawie 8 tysięcy m² powierzchni handlowej i magazynowej. Jest liczącym się dystrybutorem materiałów budowlanych tak w regionie jak i w kraju.

Kandydatka lub kandydat stanie na czele Działu Księgowości i będzie raportował bezpośrednio do właścicieli spółki. Spółka prowadzi pełną rachunkowość i podlega pod badanie biegłego rewidenta. Księgi są prowadzone w programie Comarch XL

Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego należeć będzie:

 1. Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi i podatkowymi aspektami działalności firmy,
 2. Prowadzenie pełnej księgowości/ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 3. Nadzór nad naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń,
 4. Tworzenie i nadzorowanie procedur obiegu dokumentów,
 5. Planowanie i nadzór nad pracą podległego zespołu,
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 7. Przygotowanie i sporządzanie deklaracji podatkowych,
 8. Nadzór nad realizacją płatności,
 9. Dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 10. Prowadzenie i nadzór nad ewidencją środków trwałych,
 11. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym bankami, ZUS i urzędami skarbowymi,
 12. Współpraca z biegłym rewidentem.
 13. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 14. Przygotowanie raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;

Wymagane umiejętności

 1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego bądź Samodzielnego Księgowego,
 2. Wykształcenie wyższe: rachunkowość/ekonomia/finanse/zarządzanie
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 4. Umiejętność zarządzania zespołem i organizowania pracy,
 5. Umiejętność prowadzenia otwartej i skutecznej komunikacji wewnątrz zespołu i w kontaktach zewnętrznych.

Co oferujemy:

 1. Pracę w rozwiniętej, prężnie działającej firmie handlowej (jednorodny rodzaj transakcji)
 2. Stabilne zatrudnienie,
 3. Doświadczony zespół księgowych,
 4. Umowę o pracę lub każdą dowolną, w zależności od preferencji kandydata,
 5. Szkolenie i wsparcie doradców podatkowych,

CV prosimy wysyłać na e-mail: marek.januszewski@chata1.pl Telefon kontaktowy 576 881 010

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Chata 1 – Żukowski, Puchalski, Żynda spółka jawna, z siedzibą w Suwałkach na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji."

Administratorem Danych Osobowych jest Chata 1 – Żukowski, Puchalski, Żynda spółka jawna, z siedzibą w Suwałkach (kontakt: ul. Szpitalna 1A 54, 16-400 Suwałki).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO